De aantrekkingskracht van stijlfiguren op publieke schermen

Door op

Het afgelopen halfjaar heeft afstudeerder Sabine Bank van de opleiding Media, Informatie & Communicatie onderzoek gedaan naar stijlfiguren in tekst op publieke schermen. Deze afstudeeropdracht werd uitgevoerd in het kader van Project Observe, waarin de Kenniskring Media Technology Design onderzoek doet naar nieuwe toepassingen van schermtechnologieën.

“In februari ben ik begonnen met een onderzoek naar de effecten van de stijlfiguren anafoor en parallellisme op de aantrekkelijkheid van tekst op publieke beeldschermen. Uit diverse onderzoeken bleek dat tekst in de openbare ruimte niet meer gelezen wordt, waardoor voornamelijk gebruik gemaakt wordt van (bewegend) beeld om de aandacht van het publiek te trekken. Tijdens mijn onderzoek heb ik daarom gekeken of stijlfiguren de aantrekkelijkheid van tekst op publieke schermen kunnen verhogen.

Er is voor stijlfiguren gekozen, omdat ze meer aandacht trekken. Stijlfiguren zijn kunstzinnige vervormingen van gewone tekst. Door de vervorming onderscheiden stijlfiguren zich van gewone tekst en vallen extra op. De gebruikte stijlfiguren behoren tot de herhalingen, deze zijn gemakkelijk te begrijpen omdat alleen de zin wordt aangepast. Bij de anafoor is een duidelijke herhaling van woordgroepen in het begin van opeenvolgende zinnen te zien, terwijl bij een parallellisme de zinsstructuur in opeenvolgende zinnen herhaald wordt.

Naast de theorie over stijlfiguren is ook onderzoek gedaan naar literatuur over tekstgebruik en vormgeving om een aantrekkelijke tekst te maken. Daarnaast is theorie gezocht over het gebruik van publieke beeldschermen om aan de voorwaarden van een aandachttrekkende tekst te voldoen. Hierdoor werd informatie verzameld over het kijkgedrag van mensen. Zo werd helder dat proefpersonen die naar een scherm kijken, pas vanaf drie seconden de tekst op het scherm daadwerkelijk lezen.

Op basis van een literatuuronderzoek zijn in totaal drie teksten ontwikkeld. Een tekst zonder stijlfiguur ter controle van eventuele effecten (afbeelding A), een tekst met een anafoor (afbeelding B) en een tekst met een parallelisme (afbeelding C). 

Schermafbeelding 2015-07-25 om 16.20.51

Middels drie observaties werd gemeten in hoeverre de stijlfiguren aandacht trokken. Vervolgens werd door middel van drie enquêtes gekeken in in hoeverre respondenten de teksten als leesbaar en begrijpelijk beschouwden. Op die manier werd inzicht gekregen in de aantrekkelijkheid van de teksten. Het onderzoek vond plaats op drie opeenvolgende donderdagen op het Van Heekplein in Enschede. Hier werd gebruik gemaakt van het beeldscherm bij de ingang van de Klanderij, dit scherm wordt beheerd door Ngage Media.

De uitkomsten van het onderzoek waren dat stijlfiguren inderdaad invloed hebben op de aantrekkelijkheid van tekst op publieke schermen. Stijlfiguren kunnen een tekst aantrekkelijker maken, maar dat hoeft niet. De anafoor heeft een positieve invloed op de aantrekkelijkheid: deze tekst trekt heel veel aandacht en is erg leesbaar; ook is de anafoor voor een groot deel begrijpelijk. Het parallellisme blijkt geen goede optie te zijn om tekst aantrekkelijker te maken. Tekst zonder stijlfiguren blijft een goede mogelijkheid om informatie over te brengen, aangezien deze tekst is erg begrijpelijk is.

Wanneer de anafoor gepresenteerd wordt, zal dit een positief effect hebben op de aantrekkelijkheid op tekst op publieke schermen . Maar er zijn nog diverse stijlfiguren die niet onderzocht zijn, hoewel ook deze de aantrekkelijkheid van tekst kunnen verhogen. Daarom zullen ook onderzoeken naar andere stijlfiguren interessante resultaten kunnen leveren.”

 

Deel deze pagina