Resultaten eerste pilot Observe

Door op

In deze blogpost zullen beknopt de resultaten van de eerste pilot van Observe worden besproken, welke plaatsvond op 27 januari jongstleden. Tijdens deze pilot is content getest die is ontwikkeld door 100% FAT samen met Saxion-studenten van de opleiding ICT. De content die is ontwikkeld door de samenwerking tussen beide partijen heet ‘ Walk the Line’. Hierbij worden voorbijgangers van het scherm waarop de content wordt getoond door een camera geregistreerd. Vervolgens wordt het looppatroon van de voorbijganger als gekleurde lijn op het scherm weergegeven, waarbij het mogelijk is om te ’tekenen’ op het scherm. In de vorige blogpost is te lezen hoe de pilot is verlopen en wordt in een korte video getoond hoe de content werkt.

Gedurende de dag, van precies 11:23 – 17:00 uur zijn er 7530 voorbijgangers langs het scherm gelopen en 612 fietsers langs gefietst. Tussen 14:00 en 15:00 uur kwamen er ruim 2000 mensen langs en was daarmee het drukste uur op het plein.

Tijdens de dag heeft de content een tijd niet volledig gewerkt. Soms was de content niet fullscreen en waren er daardoor schuifbalken zichtbaar en af en toe liep de content vast. Zoals in de vorige blogpost vermeld is er rond 14:40 uur, een uitbreiding op de bestaande content gekomen waardoor voorbijgangers zichzelf op het scherm zagen en duidelijker werd wie welke lijn was. Dit is ook duidelijk te zien aan het aantal kijkers op de verschillende tijdstippen en aan de feedback die geïnterviewden hebben gegeven. Tussen 11:23 en 13:28 zijn er 12 mensen geobserveerd, wat betekent dat ten tijde van de uitzending van Walk the Line er 12 mensen langer dan 3 seconden hebben gekeken. De gemiddelde kijktijd lag hierbij ongeveer op 5 seconden. Hierna heeft het bijna een uur stil gelegen met observaties.

Nadat de aangepaste content werd uitgezonden zijn er tot 17:00 uur nog eens 29 kijkers (meestal een groep) geweest die hebben gekeken naar de content. Het is opvallend dat de kijktijd hierbij hoger ligt en dat er meer mensen daadwerkelijk met het scherm interacteerden. Onderling werd er dikwijls gewezen naar het scherm, erover gepraat met elkaar, waren er kinderen die gingen springen en een enkele keer is een foto gemaakt van het scherm met de personen erop. Een vader met jonge zoons is zelfs met een vreemde gaan praten.

Zoals ook uit vorige onderzoeken naar voren kwam, zijn er minder ouderen (65+) die naar het scherm hebben gekeken en bestaat de groep kijkers vooral uit jonge kinderen met ouders, groepjes jongeren of volwassen stellen/vrienden. Deze groepen zijn ongeveer gelijk verdeeld, dus enkel de ouderen vallen meer buiten de doelgroep.

Aangezien het de hele dag erg hard heeft geregend en de content niet altijd werkte, zijn er helaas maar 10 enquêtes afgenomen; 3 ten tijde van de oorspronkelijke content en 7 gedurende de nieuwe variant. Hierbij was het voor de eerste 3 respondenten niet direct duidelijk wat de bedoeling van de content was, en waren ze daardoor niet helemaal tevreden over de interactiemogelijkheid en de content zelf. Dit is vooral te wijten aan de vertraging die er tussen de applicatie en het scherm zat.

Juist de aanpassing aan de content door zichtbaarheid van de camera-input, laat zien dat mensen er veel enthousiaster over zijn. Ze voelen zich beduidend vrolijker na het zien van de content, vinden de content aantrekkelijk, passen bij de locatie, zijn ze tevreden over het effect van de lijnen op het scherm en over de mogelijkheid tot interactie. De uitleg die ze hierbij geven: ze vinden het innovatief, vrolijk, kleurrijk en leuk dat je jezelf kan zien en kan tekenen op het scherm.

Al met al kan geconcludeerd worden dat het een geslaagde pilot is geweest. Ondanks het enorm slechte weer hebben de student-assistenten hun werk goed uitgevoerd en is er zoveel mogelijk data gegenereerd. Het is goed om in te zien dat de zichtbare camera-input heel positief is ontvangen door de voorbijgangers.

Voor volgende pilots is het een vereiste, zoals 100% FAT aangeeft, dat er bij de specificaties van de schermen de vertraging van applicatie tot scherm aangegeven moet worden. Dan weet je vooraf hoeveel impact het heeft op de interactieve content. Aan het begin van de dag was de vertraging namelijk erg groot en leverde dit zichtbare problemen op.

Daarnaast zijn voor een volgende keer tablets in plaats van papieren formulieren een goede aanvulling evenals een handteller, zodat niet alle duizenden voorbijgangers met de hand geturfd hoeven te worden.

Hieronder nog 2 overzichtsfoto’s die gedurende de dag zijn genomen op moment dat de content begon, na 10 seconden en op het moment dat de content eindigde. Een groepje tieners is met de content aan het interacteren en een stelletje kijkt naar zichzelf op het scherm.
IMG_9382 IMG_9411

Deel deze pagina