Zoomy – Branding de Veluwezoom

‘Stichting Toeristisch Platform Zuid-Oost Veluwe’ wilde meerdaagse verblijven van recreanten in de Veluwezoom stimuleren. De beoogde doelgroep waren gezinnen met jonge kinderen. Na een analyse bleek dat een breedgedragen marketingconcept dat zich richt op kinderen tot 12 jaar, de beste oplossing zou kunnen sorteren. Van belang was dat alle ondernemers die zich hadden aangesloten bij het toeristischplatform, gebruik zouden kunnen maken van het concept. Zij moesten direct voordeel kunnen hebben binnen hun eigen bedrijfsvoering.

Vanuit deze probleemstelling werd er onderzoek gedaan naar de verschillende methoden en effecten van online regiobranding. Tevens werd er onderzocht hoe de doelgroep -kinderen tot 13 jaar- effectief benaderd zouden kunnen worden.  Op basis van deze onderzoeken werd er een marketingplan opgesteld waarin werd uitgelegd hoe de kennis en ervaring effectief geïmplementeerd zou kunnen worden op de Veluwezoom.

Om de opgedane kennis onder de betrokken ondernemers effectief te ontsluiten werd er voor gekozen om naast het theoretisch kader ook een proof of concept op te leveren. Hiertoe werd er een kindvriendelijk karakatuur  met de naam ‘Zoomy’ ontwikkeld. In een online game beleefde Zoomy avonturen. Alle ‘online’ avonturen hadden een directe link met producten en diensten die lokale ondernemers aanboden. Door het spelen van het spel konden ‘Zoomy munten’ verdient worden. Deze vituele ‘Zoomy’ munten konden in de veluwezoom ten gelde gemaakt worden bij de betrokken ondernemers.
De opgedane kennis en voorbeelden spraken zo tot de verbeelding van de ondernemers dat er na afloop van het project diverse ‘Zoomy’ producten op de markt zijn gebracht.

Bezoek de project website

Deel deze pagina