Usability (SIA-RAAK)

Usability Lab

Usability van Graphical User Interfaces (GUI’s) was bij de start van dit project een nog relatief jong vakgebied. Gebruiksvriendelijkheid werd een steeds grotere kritische succesfactor. Bedrijven die actief waren binnen de ontwikkeling van GUI’s konden zich hierop onderscheiden ten opzichte van andere partijen, zowel landelijk als internationaal. Deze bedrijven hadden behoefte aan kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van het inrichten van processen binnen hun organisatie, gericht op ontwikkeltrajecten en afgestemd op de gebruikersbeleving. Veel bedrijven worstelden met de vraag hoe usability-trajecten passen binnen hun specifieke proces en welke methodiek toegepast moet worden.

De eerste stap binnen dit project was ervaring opdoen in het op projectmatige manier uitvoeren en toepassen. Het doel van dit programma is een praktijkgerichte usability testomgeving voor bedrijven in de regio. Ervaring van onder andere de Hanzehogeschool is dat het zélf kunnen uitvoeren van testen, bij voorkeur samen met opdrachtgever (eigenaar website of programma) en feitelijke gebruikers, de toepasbaarheid van resultaten vergroot. Doel van dit programma is daarmee: het ontwikkelen en distribueren van kennis waarmee de vertaling kan worden gemaakt van usability testen naar verbeteringen in het ontwerp van grafische userinterfaces.

Contactpersoon

 

Tim Roosen (t.p.roosen@saxion.nl)

Looptijd

 

1 oktober 2009 tot 1 oktober 2011

Resultaten

 

Saxion heeft geinvesteerd in een eigen usabilitylab, om daarmee een ontwikkelomgeving te realiseren voor dit RAAK-programma. Saxion heeft samen met FRIS, CHI en Novay netwerkbijeenkomsten georganiseerd. De kennis is vastgelegd in presentaties, beschrijvingen, weblogs, videoblogs, video’s en best practices. Kennisborging en –circulatie geschiedde via de studenten die meewerkten in de projecten. Enerzijds omdat deze studenten vaak een toekomst vonden bij het regionale bedrijfsleven en daar hun kennis konden benutten en multipliceren. Anderzijds omdat de ervaring was dat juist van Saxion veel studenten een eigen bedrijf startte en daarmee direct de kennis en ervaring in de markt konden brengen.

Vervolg

 

Het project is op 1 oktober 2011 beëindigd. Naar aanleiding van de positieve resultaten wordt het Portable Usability Lab in het onderwijs intensief gebruikt voor zowel werkcolleges als onderzoeksopdrachten (in samenwerking met externe partijen).

 

Publicaties, presentaties en (afstudeer)rapporten (van studenten)

 

  • Roosen, T.P., Gebruikersonderzoek ‘Aanvraag voorzieningen WMO’, presentatie voor directie Dimpact (Februari 2011)
  • C. Görtjes en Roosen, T.P., Gebruikersonderzoek ‘Aanvraag voorzieningen WMO’, rapport (Januari 2011)
  • C. de Rijk en R. Wolvenne, Usability binnen de webshop van Leen Bakker, presentatie voor marketingdirecteur Leen Bakker, (Juni 2011)
  • Ebbing, J, Koopman, R., Rijk, de C., Wolvenne, R., Human Dynamics en Usability binnen de webshop van Leen Bakker, rapport, (July 2011)
  • T. Beernink en C. Boersma, Usability binnen het spel Taaltreffers in opdracht van FC Twente Scoren in de Wijk, rapport (Augustus 2011)

 

Deel deze pagina