The Future Now

The Future Now

Toekomstbestendige business modellen voor mediadiensten zijn lastig te ontwikkelen door het adembenemend tempo waarin de markt zich vernieuwd. Als ondernemer wil je weten welke concepten werken én standhouden. Ondernemers zijn continue op zoek naar het vergroten van het rendement op hun media investeringen.

De vraag voor het programma The Future Now is ontstaan vanuit de vraag van mediaondernemers om ‘businesswise’ te kunnen innoveren; generieke business modellen en tools voor handen te hebben waarmee ze nieuwe diensten kunnen ontwikkelen die toekomstbestendig zijn. De vraag naar wat gaat werken, waarom en hoe speelt een terugkerende rol in de ontwikkeling van nieuwe mediadiensten. Al deze vragen zijn gebundeld in de centrale vraag van The Future Now:

Hoe kunnen mediabedrijven anticiperen op de snel veranderende (cross)media technologieën en sociaal-maatschappelijke trends om hun eigen business impact in de toekomst veilig te stellen?

Invulling

Het project The Future Now bouwt onder andere voort op de ervaringen met de door IMMovator en hogescholen georganiseerde Media Future Week en geeft invulling aan de kennis- en innovatieagenda Creatieve industrie / Media&ICT waarin een lans wordt gebroken voor dienstenontwikkeling, samenhang en rendement van onderzoek. The Future Now geeft hier concreet invulling aan door:

  1. een inhoudelijke keuze te maken: in het eerste jaar wordt naar ontwikkelingen rond second screen, gamification, storytelling en transmedia gekeken onder de noemer ‘narrative media’.
  2. door een gestructureerde methode te kiezen: niet alleen methoden voor business modelling maar juist ook voor stresstesten van business models en de roadmapping van dienstenontwikkeling.
  3. samenwerking te intensiveren: door een gedistribueerd landelijk living lab te organiseren van de aanwezige labs bij hogescholen en incompanylabs bij deelnemende bedrijven.

Met deze drie pijlers wordt gestuurd op relevantie, betrouwbaarheid respectievelijk toepasbaarheid. Concrete producten zijn prototypes nieuwe media diensten, business models, roadmaps en stresstesten. Het project The Future Now garandeert concrete innovaties, generieke kennis en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Uitvoering

De uitvoering heeft het kenmerk van een doorlopende estafette waarbij er steeds een andere partij de ‘host’ is van een tweedaagse sessie die door de werkpakketdeelnemers worden voorbereid. In de eerste fase worden de Hogeschool-labs (H-labs) bezocht, na de MediaFutureWeek worden dit InCompanylabs bij bedrijven.

De Kick-off, MediaFuture Week en Dragon’s Den zijn momenten waarin het hele project samenkomt en resultaten deelt en verdere inspiratie opdoet. Ondernemers worden aangesproken in het traject als domeinexperts, opdrachtgever, auditors, klant en partner.

In de uitvoering participeren mediabedrijven uit diverse regio’s in Nederland, negen hogescholen, IMMovator als netwerkorganisatie en twee kennisinstellingen. Vanuit de hogescholen nemen negen lectoraten deel met hun MKB-netwerk en diverse opleidingen, minoren en afstudeerders. Hogeschool Utrecht treedt op als penvoerder.

Meer informatie

Het project The Future Now loopt van 1 februari 2013 tot 31 januari 2015. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene Sijgers (i.sijgers@saxion.nl) of de projectwebsite bezoeken.

Bezoek de project website

Deel deze pagina