TFF Bridge Smart City Strategie en Toepassingen Enschede

Dit TechForFuture (TFF) project van Saxion gaat over Smart City Technologie en Strategie. Het project heeft als doel om het beste van strategische kennis, technologie en onderzoek te combineren en in de praktijk te toetsen op waarde. TechForFuture is een HTSM (High Tech Systemen en Materialen) stimuleringsregeling van de Provincie Overijssel voor Saxion en Windesheim.

De binnenstad van Enschede dient in dit project als ‘living-lab’ om een tweetal concrete pilots uit te voeren om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te bevorderen. Wethouder Eelco Eerenberg van de gemeente Enschede heeft bij de kick-off bijeenkomst al gewezen op het belang van dit project als bijdrage aan de vernieuwing van de binnenstad. In de twee onderliggende pilots binnen dit project zal gebruik gemaakt worden van smart-city-technologie, en visualisatie van (open) data. Door de turbulente opkomst van zichtbare en onzichtbare High-Tech in het stedelijk domein zijn er steeds meer mogelijkheden ontstaan voor slimme toepassingen en monitoring met behulp van open data en sensoren.

Er is een netwerk van organisaties dat de drijvende kracht en het consortium vormt achter dit project. De projectleiding ligt bij Saxion en de directe projectpartners vanuit de stad zijn de gemeente Enschede en Winkelhart Enschede. Een directe kennispartner is de Universiteit Twente. Voorts is de creatieve industrie en adviessector betrokken door de bedrijven Present Media, Think Public, Both Social, Marotura, eLabbs en Squal. Gezamenlijk hebben deze organisaties de handen ineen geslagen om te komen tot innovatie en meer strategische aanvliegroutes voor smart city uitdagingen.

Een unieke invalshoek is de toepassing van ‘digital strategies’ in relatie tot de smart city problematiek. In dit onderzoeksproject van Saxion en haar partners ligt de nadruk op de zachte toepassingsgebieden, te weten: city marketing, sociale innovatie, social media, co-creatie en burgerparticipatie. Er zal een publiek beschikbare website komen waarop de resultaten en tools van het onderzoek als toolbox gedeeld zullen worden.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Dr. Robin Effing, Associate Lector Smart Cities, projectleider van Brid.ge – r.effing@saxion.nl

Bezoek de project website

Deel deze pagina