TFF Stimulus

TFF Stimulus

TechForFuture project Stimulus is gericht op innovaties in de ouderenzorg. Sociale interactie en fysieke beweging hebben allerlei positieve gezondheidseffecten. Daarnaast hebben gepersonaliseerde stimuli een positief effect op de behandeling van geestelijke en lichamelijke aandoeningen. Daarom worden binnen het project high-tech oplossingen ontwikkeld om ouderen middels een persoonlijke beleving aan te zetten tot sociale interactie en fysieke beweging. Door ouderen zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam te houden wordt de kwaliteit van leven verhoogd en de druk op het personeel verlaagd.

Samenwerking zorginstellingen

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met twee regionale zorginstellingen, Livio (Enschede) en Zorggroep Sint Maarten (Oldenzaal). De ontwikkeling van de oplossingen is specifiek gericht op de gangen en gemeenschappelijke ruimtes in deze zorginstellingen. Beide zorginstellingen hebben al ervaring met kant en klare high-tech oplossingen, maar deze sluiten niet altijd aan op de dagelijkse praktijk. Daarom zal tijdens de ontwikkeling nauw samen worden gewerkt met de bewoners en het personeel van de instellingen, waarbij gebruiksonderzoek en iteratief testen een belangrijke rol spelen. Het doel is om oplossingen op maat te bieden, maar zonder hierbij de personele inspanning te vergroten.

Gebruik van technologie en data

Voor de high-tech oplossingen zal niet zozeer nieuwe technologie ontwikkeld worden. In plaats daarvan wordt gezocht naar een slimme combinatie van bestaande hard- en software op het gebied van domotica, zoals open source platformen en frameworks. Middels het gebruik van sensoren zal data verzameld worden, die samen met bestaande bewonersprofielen ingezet zal worden om de stimuli te personaliseren en de bewoners te motiveren.

Koppeling met het onderwijs

Naast de meerwaarde voor de zorginstellingen zal het project ook relevante kennis voor het onderwijs opleveren. Hierbij gaat het zowel om organisatorische kennis met betrekking tot projectonderwijs als vakinhoudelijke kennis over het internet of things, domotica, big data, storytelling en interactieve media.

Looptijd

Het project is gestart op 1 november 2016 en loopt tot en met 31 oktober 2018.

Deel deze pagina