Sociale media en politiek

Politiek en sociale media afbeelding

 

Politici en burgers zijn de afgelopen jaren massaal sociale media gaan gebruiken. Ongeveer een derde van de kiesgerechtigde Nederlanders tussen 18 en 34 jaar zegt een of meerdere politici te volgen via sociale media. In 1960 gingen Nixon en Kennedy voor het eerst in een televisiedebat. Dat heeft het politieke spel ingrijpend veranderd. Volgens Comscore heeft digitale media heden ten dage net zo veel invloed op het politieke spel als de televisie dat had in vorige decennia. Ook in de lokale politiek zijn de spelregels ingrijpend veranderd. Tegelijkertijd hebben politieke partijen moeite om in te spelen op deze veranderingen.

Saxion loopt voorop in het systematisch onderzoeken van sociale media en politiek. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 waren we de eerste die in Nederland kwamen met significante resultaten. Er is een positive relatie aangetoond tussen het sociale media gebruik van politici en het aantal behaalde stemmen voor 9 van de 16 partijen. De effectiviteit van het sociale media gebruik lijkt sterk af te hangen van de gekozen strategie, houding en de booschap. Het vinden van deze en andere succesfactoren is een belangrijk speerpunt van dit onderzoeksproject.

Dit project sluit aan bij het promotieonderzoek van Robin Effing onder begeleiding van Prof. Dr. Theo Huibers en Prof. Dr. Jos van Hillegersberg.

Twee aspecten staan centraal in onze onderzoekslijn naar sociale media en politiek:

1. Impact van sociale media gebruik door politici op het aantal behaalde stemmen tijdens (landelijke en lokale) verkiezingen.

2. Effecten van het sociale media op het gemeenschapsgevoel binnen politieke partijen.

Publicaties:

Rapport 1 Tweede Kamer Verkiezingen 2012

Rapport 2 Tweede Kamer Verkiezingen 2010

Rapport 3 Provinciale Staten Overijssel Verkiezingen 2011

Rapport 4 Gemeenteraadsverkiezingen 2010

 

Deelprojecten:

1. Impactmetingen sociale media en verkiezingen in Nederland

2. Effectmeting sociale media op politieke betrokkenheid bij de Gemeenteraad van de Gemeente Enschede.

 

Contactpersoon: Robin Effing r.effing@saxion.nl

 

Partners:

1. Gemeente Enschede

Deel deze pagina