Saxion Innovatielab Bibliotheken

Het Saxion Innovatielab Bibliotheken werd na een startnotitie van ACTMediaLab in 2010 opgericht door de Overijsselse Bibliotheekdienst (OBD), Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) Deventer en Saxion. Het doel van het project was om een samenwerkingsverband vorm te geven, waarbij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en sociale media onderzocht werden op impact voor de publieke informatiediensten. Diensten zoals die door bibliotheken verzorgd worden, en die in toenemende mate crossmediale kenmerken moeten gaan vertonen, om aan te sluiten bij de gebruikersbehoefte. Aangezien het ontwikkelen van innovatieve informatiedienstverlening doorgaans een multidisciplinaire projectomgeving vereist, is besloten om in een pilotproject de mogelijkheden, nut en noodzaak van een gezamenlijke projectorganisatie te onderzoeken.

In de pilotfase was het innovatielab gevestigd in de SAB, en bestond uit een projectleider vanuit de Overijsselse Bibliotheekdienst (Wout Ligterink), een liason vanuit de bibliotheken (Mark Deckers – opdrachtverwerving bij opdrachtgevers uit de bibliotheeksector), en een liason vanuit Saxion (John van de Pas, werving studenten en onderzoekers vanuit Saxion), allen met een beperkte taakomvang.

In de periode van de pilot is een tiental kleinere en grotere onderzoeken uitgevoerd.

Contactpersoon

John van de Pas, j.h.vandepas@saxion.nl

Projectopdracht

 • Onderzoek of innovatieve publieke informatiediensten ontwikkeld kunnen worden die geïmplementeerd kunnen worden in de bibliotheekomgeving.
 • Onderzoek of een samenwerkingsconstructie in de vorm van een Innovatielab tot gewenste resultaten leidt.

Looptijd

1 januari 2011-31 december 2011

Resultaten

 • De pilot leidde tot de conclusie dat de innovatielab-constructie werkt als aanjager van het ontwikkelen van innovatieve informatiediensten.
 • Het innovatielab is na de pilotfase doorgestart als een structurele projectorganisatie.
 • Enkele tientallen studenten hebben in wisselende samenstellingen onderzoeken uitgevoerd naar aspecten van dienstverlening voor diverse opdrachtgevers in de publieke informatiector.
 • De resultaten zijn op diverse regionale en landelijke bijeenkomsten gepresenteerd (zie lijst publicaties en presentaties hieronder).

Vervolg

Het project is op 31 december 2011 beëindigd. Naar aanleiding van de positieve resultaten is Saxion Innovatielab Bibliotheken door de partnerorganisaties voortgezet, en heeft van januari 2012 tot december 2013 als een zelfstandige projectorganisatie gefunctioneerd, gevestigd op de SAB. Saxion was daarbij een van de partners.

Publicaties en Presentaties

 • Pas, J.H. van de, A framework for public information services, in New Library World (januari 2013)
 • Pas, J.H. van de, ‘A framework for public information services’. In: Wolf-Fritz Riekert and Ingeborg Simon eds.: “Information in e-motion”. Proceedings BOBCATSSS 2012 – 20th International Conference on Information Science. Amsterdam, 23-25 January 2012 (Maart 2012)
 • Pas, J.H. van de, A framework for public information services. Lezing op BOBCATSSS 2012
 • Pas, J.H. van de & M. Deckers, Crowdsourcing the public library. Workshop op BOBCATSSS 2012, ism 4 studenten HIDS (J. Meivogel, H. Pol, M. Plattenkamp en S. Sportel)
 • Pas, J.H. van de, IDM’ers in de openbare bibliotheek. In Informatie Professional, vol. 15 (2011), afl. 12, pag. 21-24 (3)
 • Pas, J.H. van de, Opleiden voor het informatievak. Lezing op de jaarvergadering van de NvB, Beroepsvereniging voor informatieprofessionals, 2011

Publicaties en (afstudeer)rapporten van studenten:

 • K. Leppink en R. Hoekstra; Het informatievak in 2017. Het beeld van de generatie 2013. Saxion, 2012.
 • Leppink, K. & S. Thorn Leeson; G. Muller, R. Hoekstra, T. Ververs, E. Jansen (m.m.v. A. Brouwers): De publiekskluis als “Historisch Facebook”. Onderzoek in opdracht van Archief Eemland, Amersfoort. (Juni 2012)
 • Kol, A. van & M. Kroes; L. de Boer, G. Tijman, R. Kerkdijk. Tablets in de kantooromgeving. Onderzoek naar de mogelijkheden en impact van tablets in front- en backoffice in de bibliotheeksector. (Juni 2012)
 • Krans, J; De bibliotheek zonder subsidie. In Informatie Professional, vol. 16 (2012), afl. 1, pag. 32-33 (1)
 • De bibliotheek zonder subsidie: twee studenten onderzochten de mogelijkheden. In Bibliotheekblad, vol. 15 (2011), afl. 15, pag. 12-15 (3)
 • Dag, T. & J. Krans; De bibliotheek zonder subsidie. Onderzoek naar alternatieven voor bibliotheekfuncties, in opdracht van de Openbare Bibliotheek Zwolle. Rapport, Saxion 2011
 • Kol, A. van; Onderzoek naar apps voor mobiele platforms in de bibliotheek. In Informatieprofessional vol. 16 (2012), afl. 5, pag. 34-35 (1) (rubriek De Jonge Onderzoeker)
 • Krans, J; Leesservice voor kinderen. Onderzoek naar alternatieven voor de bibliobus, in opdracht van de Openbare Bibliotheek Enschede. Saxion 2011
 • Derjavets, A.; De Jeugdbibliotheek van de toekomst – inrichting van de jeugdruimte op grond van onderwijskundige theorieën. Afstudeeronderzoek in opdracht van Openbare Bibliotheek Deventer. Saxion 2011
Bezoek de project website

Deel deze pagina