Open Doors (Open Data vOOR Smart cities)

In het project Open Doors werken studenten vanuit twee academies van Saxion (ACT en ABRR) samen aan technologie op het gebied van smart cities en open data.  Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Enschede en de gemeente Deventer. Deze gemeenten hebben een aantal vragen bij Saxion neergelegd op het gebied van het opslaan en beschikbaar stellen van open data en op het gebied van applicaties die op deze data gebaseerd kunnen worden om de stad slimmer te maken. Het project is een initiatief van het lectoraat Media, Technology & Design, het lectoraat Governance en het lectoraat Ambient Intelligence.

Binnen Open Doors werken studenten Urban Studies en studenten Business IT & Management (BIM) in kwartiel 3 en 4 van het schooljaar 2014-2015 aan (open) data acquisitie bij de betrokken gemeenten en aan het voeren van gesprekken met burgers en professionals om hun behoeften ten aanzien van data en applicaties in kaart te brengen.

Daarnaast werken de BIM-studenten aan een ontwerp van een applicatie die op deze behoeften gebaseerd is.

In kwartiel 4 werken studenten IT Service Management en Informatica aan de infrastructuur voor de opslag van de data. Bij de keuze voor software hiervoor wordt zoveel mogelijk aangesloten bij resultaten van Europese projecten en bij landelijke en Europese initiatieven op dit gebied die erop gericht zijn om interoperabiliteit tussen steden te creëren.

Daarnaast werken de Informatica-studenten aan het bouwen van een of twee applicaties (waaronder de applicatie ontworpen door de BIM-studenten) om de potentie van open data en sensordata voor Enschede en Deventer als smart city aan te tonen.

De betrokken lectoraten bouwen op basis van de resultaten van Open Doors aan een programma van regionale, nationale en Europese projecten op het gebied van smart cities en open data. Hierdoor zal voor het onderwijs ook op de langere termijn een kader blijven bestaan voor multidisciplinaire samenwerking tussen opleidingen.

Deel deze pagina