Netmobil – Slimme, genetwerkte, participatieve mobiliteit voor kleine kernen.

Community & Vervoersmodaliteiten

In kleine kernen in krimpgebieden in Nederland is sprake van bereikbaarheidsproblemen. Voorzieningen zoals scholen en winkels verdwijnen en openbaar vervoer zijn vaak onrendabel. Dit kan gevolgen hebben voor de leefsituatie in kleine kernen. Vraagafhankelijke digitale mobiliteitssystemen vormen een kansrijke oplossing voor de bereikbaarheidsproblematiek van kleine kernen. Het succesvol matchen van vervoersvragen van inwoners met zowel professioneel als particulier aanbod biedt mogelijkheden voor een fijnmazige oplossing in tijd en ruimte voor mobiliteit van inwoners van kleine kernen.

Er bestaat een aantal uitdagingen voor het realiseren van dergelijke mobiliteitssystemen die mobiliteitsdiensten combineren. Voor kleine kernen speelt het particuliere aanbod een belangrijke rol door een tekort aan openbaar vervoer. Het type mobiliteitssyteem dat geschikt is voor kleine kernen is daarom sterk socio-technisch van aard. Om een mobiliteitssysteem voor kleine kernen te realiseren moet daarom een aantal organisatorische, vervoerskundige, en technische vraagstukken geadresseerd worden. Netmobil richt zich op het oplossen van deze vraagstukken.

Organisatorische vragen gaan onder meer over community-building in kleine kernen en samenwerking tussen aanbieders. Vervoerskundige vragen gaan over de analyse van de individuele vervoersvraag en het beschikbare en/of mogelijke aanbod, onder andere op basis van databronnen (‘big data’). Technische vraagstukken gaan over het vinden van vraag/aanbod-matches op basis van dynamische data en over manieren om mens en technologie optimaal te laten samenwerken aan het succesvolle matches.

Doelen
Netmobil beoogt een vraagafhankelijk mobiliteitssysteem gebaseerd op bestaande componenten van projectpartners aangevuld met componenten die nieuw worden ontwikkeld op basis van de genoemde vragen. Het systeem wordt getest en geëvalueerd binnen twee pilots waarvoor de regio Achterhoek als living lab dient.

Betrokkenen
Hogeschool Arnhem Nijmegen, Universiteit Twente, Provincie Gelderland , Stichting Dirk III (Flip en Klaar), Achterhoek2020, Spectrum, Beamrz, Infostructure, Mezuro, DAT.mobility/Goudappel Coffeng, Mobidot, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland, Stichting Plannerstack/ Calendar42/Toogethr

Looptijd
1 november 2017 tot 1 november 2021

Subsidie
RAAK-PRO, deze subsidie richt zich op het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen.

Meer informatie/Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mettina Veenstra, lector Smart Cities, m.j.a.veenstra@saxion.nl of met Irene Sijgers, projectleider, i.sijgers@saxion.nl

Deel deze pagina