Historisch Facebook

In opdracht van Archief Eemland te Amersfoort is in het voorjaar van 2012 gestart met een onderzoek door derdejaars HIDS studenten. Zij hebben onderzocht op welke manier de schoenendoos met oude foto’s van de zolder van Eemlanders op een eenvoudige en aantrekkelijke manier gedeeld kan worden. In een onderzoeksproject (looptijd 5 maanden) dat in nauwe samenwerking met het innovatielab uitgevoerd werd, is door de studenten onderzocht welke gebruikerseisen de beoogde doelgroep stelt. Op grond van het programma van eisen is een concept ontwikkeld en een marketingplan geschreven, waarmee het Archief de volgende stap kan gaan zetten naar realisatie van het historisch facebook.

Daarmee levert de kenniskring een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuw-mediale concepten voor de erfgoedsector in een moderne netwerkomgeving.

Contactpersoon

John van de Pas, projectleider, j.h.vandepas@saxion.nl

Betrokkenen

Derdejaars HIDS-studenten

Georges Elissen, opdrachtgever, Archief Eemland

Resultaten

  • een concept, bestaande uit een functioneel ontwerp en een mockup van het “historisch facebook”
  • een marketingcommunicatieplan, waarin adviezen vervat zijn over de manier waarop de nieuwe dienst geïntroduceerd en uitgebouwd kan worden
  • Als spin-off van dit onderzoek is een HIDS-student betrokken bij de aanbesteding van het project in de periode september 2012 – januari 2013.

Op 3 december 2012 is het projectresultaat gepresenteerd door Georges Elissen (opdrachtgever) en John van de Pas (Saxion) op de Digitaal Erfgoedconferentie 2012 tijdens een inloopsessie over de samenwerking tussen erfgoed en wetenschap.

 

 

Deel deze pagina