Erfgoed en mediatechnologie

Mensen vinden het doorgaans leuk om te weten te komen, hoe hun woonomgeving ontstaan is. Zowat iedereen die ouder wordt, gaat op zoek naar beelden uit zijn jeugd. Een oude foto van de straat waar je woont, met automodellen uit de jaren vijftig en mensen in bijbehorende kleding erop, is dan leuk om te zien. En als je in een eeuwenoud huis woont in een historische binnenstad, is het fascinerend om na te gaan wie er vóór jou gewoond heeft. Maar ook het ronddwalen in het roemruchte verleden van je woonomgeving kan inspirerend zijn. Veel mensen houden zich er dan ook op één of andere manier in hun vrije tijd mee bezig.

Archieven, musea en bibliotheken (verder: erfgoedinstellingen) beschikken vaak over uitgebreide collecties historische foto’s, films, video, landkaarten en kasten vol documenten die deze historische ervaring kunnen uitlokken. Een probleem is, dat het grotendeels om materiaal op fysieke dragers gaat – offline media dus, waardoor iemand die ze wil bekijken naar de plek moet reizen waar de informatiedrager opgeslagen is.

Met de opkomst van nieuwe media ontstaan er nieuwe combinatiemogelijkheden tussen online en offline media. De transformatie van offline bronnen naar online bronnen is daarbij het startpunt van een ontwikkeling, die tot een explosie van beschikbare erfgoedinformatie gaat leiden.

Probleem

Probleem van de erfgoedinstellingen is dat ze wel gebruik zouden willen maken van de combinatie van verschillende media in communicatie (crossmedia), maar:

  1. Ze staan pas aan het begin van een ontwikkeling naar beschikbaarstelling van de totale collectie in de vorm van digitale content. Best practices zijn er nog niet of nauwelijks, wel veelbelovende pilots;
  2. Ze zijn op zoek naar ideeën, concepten en houvast bij het identificeren van mogelijkheden om de kansen van digitalisering en crossmediale beschikbaarstelling te benutten;
  3. Zijn op zoek naar definities van de benodigde interne en externe werkprocessen om de kansen van digitale platforms optimaal te benutten.
  4. Hebben beperkt tijd om zich te verdiepen in deze materie, ideeën uit te werken, concepten te ontwikkelen, pilots te organiseren en effectiviteit te meten;

Doel

Doel van dit project is om in samenwerking met erfgoedinstellingen concepten en procedures op te leveren die optimale dienstverlening aan de doelgroepen van de instellingen mogelijk maken.

Onderzoeksvragen

Onderzoek vindt plaats onder begeleiding van het lectoraat, in samenwerking met een erfgoedinstelling. Zowel afstudeer- als verdiepingsonderzoeken zijn mogelijk en worden vastgesteld na overleg, en altijd in de vorm van een door de student op te leveren plan van aanpak met specifieke onderzoeksopdrachtformulering.

–          Welke mogelijkheden voor crowdsourcing of bezoekersparticipatie zouden erfgoedinstellingen kunnen inzetten?

  • Welke mogelijkheden zijn er om gebruik te maken van en/of aan te sluiten bij bestaande platforms? Daarbij valt te denken aan het geautomatiseerd toevoegen van beeldmateriaal uit de collecties aan Flickr, Picasa, Panoramio.
  • Welke mogelijkheden zijn er voor het geautomatiseerd verrijken van de systemen van de erfgoedinstelling met op de platforms gegenereerde feedback?

–          Welke mogelijkheden zijn er om (een deel van) de collectie zinvol aan te bieden met gebruikmaking van de mogelijkheden van applications en augmented reality

  • Ontwikkel een methode om een lokale Canon – met als werkvoorbeeld de Deventer Canon – crossmediaal aan te bieden;
  • Ontwikkel een standaardmodel voor het presenteren van de geschiedenis rond locaties en panden.

Betrokken partijen

Wordt in overleg, op grond van de opdracht samengesteld. Het lectoraat MTD voert de regie op projectoverkoepelend niveau, en is eerste aanspreekpunt voor studenten en opdrachtgevers.

Contactpersoon

John van de Pas, j.h.vandepas@saxion.nl

Resultaten

Op 3 december 2012 is de samenwerking door Georges Elissen (opdrachtgever, Eemland) en John van de Pas (Saxion) gepresenteerd op de Digitaal Erfgoedconferentie 2012 tijdens een inloopsessie over de samenwerking tussen erfgoed en wetenschap.

Deel deze pagina