Crossmedia Atelier (SIA-RAAK)

Het Crossmedia Atelier was een door het RAAK gesubsidieerd onderzoeksproject van twee jaar (2007-2009) waarin Saxion en Hogeschool Utrecht samen met Novay, Syntens en Stichting Fris samenwerkten in een consortium.

Dit project richtte zich op de verandering van de wijze waarop wij met elkaar communiceren. Jongere generaties wisten wel raad met nieuwe en sociale media. Dat vergde een forse omslag in het marketingdenken van bedrijven en instellingen. Bedrijven en instellingen stelden zich de vraag hoe zij hun producten en diensten het beste zouden kunnen aanbieden via de nieuwe platformen. Wordt de doelgroep bereikt en wat is de impact van de communicatie?

Binnen dit onderzoeksproject zijn in totaal zeven deelprojecten uitgevoerd in samenwerking met diverse MKB-bedrijven, gebruikers en ontwikkelaars. Eén van deze deelprojecten was de eerste Media Battle in februari 2010. Alle consortiumpartners waren betrokken bij deze battle. Het succes van het project Crossmedia Atelier en de eerste Media Battle was de aanleiding om een vervolgproject aan te vragen en ieder half jaar een Media Battle uit te voeren.

Bezoek de project website

Deel deze pagina