Platform Smart Cities & Citizens

De huidige trend van concentratie van bevolking en economische activiteiten in de steden vormen een forse uitdaging voor de stad als gezonde en vitale leefomgeving. Deze trend gaat hand in hand met de opgave van aanpassing aan een veranderend klimaat en met een energietransitie richting decentrale opwekking en opslag van elektriciteit. Nieuwe technologie biedt kansen voor de ontwikkeling van slimme systemen en het benutten van nieuwe databronnen. Dit moet mensen – van bewoners tot bezoekers, van patiënten tot gezonde mensen, van ondernemers tot kunstenaars –  in staat stellen om bij te dragen aan een gezonde en vitale stedelijke samenleving.

Het platform Smart Cities & Citizens brengt toegepast onderzoekers van HBO-instellingen, stedelijke actoren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en kennisnetwerken op relevante gebieden zoals bouw en leefomgeving samen rond het thema van slimme steden en burgers. Het platform sluit aan op ambities van de topsectoren HTSM en Creatieve Industrie. Vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken wordt gezamenlijk gewerkt aan het versnellen en verbeteren van praktijkgericht onderzoek en het ontwerpen van en experimenten met de toepassingen van nieuwe technologieën voor een vitale, slimme stad.

Doelen

  1. Vergroten van netwerk rond thematiek smart city & citizens
  2. Verbinden van praktijkvragen met programmering van praktijkgericht onderzoek en ontwerp
  3. Prioriteren van onderzoeks- en ontwerpopgaven voor het thema smart city & citizens
  4. Impuls geven aan actueel onderwijs over het oplossen van praktijkvraagstukken in steden

Thema’s

  1. Smart Mobility
  2. Vitale en gezonde openbare ruimte
  3. Veerkrachtige systemen 

 

Subsidie

SIA Platformregeling

Meer informatie / contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mettina Veenstra, lector Smart Cities, m.j.a.veenstra@saxion.nl of met Irene Sijgers, projectleider, i.sijgers@saxion.nl

Deel deze pagina