20Creathons – hackethons voor slimme steden

Innovatie en groei komen steeds vaker uit onverwachte hoek. Creatief toptalent blijkt zo maar in staat om grote innovaties in gang te zetten, terwijl we dat op basis van hun achtergrond en scholing vaak niet konden verwachten. Daarnaast levert de alsmaar sneller toenemende stroom van (open) data, een schat aan mogelijkheden voor benutting met economische- en/of maatschappelijke potentie. Combineren van deze twee bronnen betekent een extra impuls voor innovatie. Om als ondernemende regio de aansluiting bij deze ontwikkelingen te vinden, is een extra inspanning noodzakelijk. De innovatieve bedrijven en instellingen in Twente moeten herkend worden als innovatieve hotspot, als plaats waar je moet zijn om met je high-tech creatieve talenten verder te komen. Die hotspot biedt een ecosysteem dat alle elementen voor de ontwikkeling van innovatieve informatiediensten in zich heeft: ondernemerschap, een community van informatie-ondernemers, formules en bedrijfsmodellen die daarbij passen, imago en naamsbekendheid op dit vlak tot over de landsgrenzen en een verbinding tussen de verschillende technologische platforms die daarvoor in Twente al te vinden zijn bij innovatieve ondernemers en kennispartners. The place to be om uitgedaagd te worden, om resultaat te boeken en een voedingsbodem te vinden, waarin verrassende cases tot wasdom kunnen komen. Twente, the place to be to kickstart your (High Tech) career.

Hackathon’s kunnen een belangrijke aanjager zijn voor de ontwikkeling van een ecosysteem van ondernemers, creatieve industrie en kennisinstellingen dat zich richt op maatschappelijke ICT diensten. Het gaat om het bij elkaar brengen van vraag (naar maatschappelijke ICT diensten) en aanbod van grote hoeveelheden (open) data en de centrale rol die creatief talent daarin speelt. Dit projectplan beschrijft hoe wij dit voor Overijssel vanuit Twente willen realiseren.

20Creathon Events laat maatschappelijke ICT diensten ontwikkelen op het gebied van de provinciale agenda van Overijssel (Economie, Platteland, Mobiliteit en Energie), door hackathons en andere creatieve evenementen te organiseren. Opdrachtgevers voor deze evenementen zijn bedrijven en/of publieke instellingen die als Challenge Provider richting geven aan een evenement, door open data al of niet aangevuld met specifieke eigen data en services te koppelen aan een (latente) vraag naar nieuwe innovatieve diensten. Daarnaast richten we ons op het aantrekken en begeleiden van jong creatief talent voor de verdere ontwikkeling van de Overijsselse kenniseconomie. Het plan realiseert de waarde die belangrijke investeringen in (digitale) voorzieningen ter stimulering van innovatie die eerder in Overijssel mogelijk maken, zoals glasvezel en andere breedbandvoorzieningen en de verschillende innovatieloketten Kennispark Twente, Kennispoort Zwolle en de Stedendriehoek.

Voor de ontwikkeling van 20Creathon Events is een consortium gevormd van partijen die gezamenlijk de noodzakelijke ervaring en contacten meebrengen:

  1. Kennispark Twente
  2. Universiteit Twente (ICT Service Centrum)
  3. Powered by Twente
  4. KIC-M
  5. Saxion
  6. Twente Safety & Security
  7. NDIX
  8. Stichting GemGids

Het consortium ontvangt subsidie van de Provincie Overijssel.

Saxion richt zich binnen dit project op hackathons gericht op slimme steden.

Looptijd: 1 Juli 2015 – 1 Juli 2017

Deel deze pagina