Ohio State University

Presentatie ondernemerschap in creatief onderwijs

Door op

Op 16 en 17 oktober jongstleden vond de tweede jaarlijkse conferentie plaats van The Society for Arts Entrepreneurship Education (SAEE) op de Ohio State University. Onderzoeker Stephan Brandenburg presenteerde hier namens het lectoraat Media Technology Design zes essentiële ondernemersvaardigheden voor creatieve studenten en een combinatie van business modeling methodes om deze te kunnen verbeteren.

Binnen het lectoraat hebben Stephan Brandenburg en Tim Roosen middels interviews en een focusgroep onderzoek gedaan naar welke specifieke ondernemersvaardigheden relevant zijn voor studenten van de opleiding Kunst & Techniek, net als het lectoraat onderdeel van de Academie Creatieve Technologie. Vervolgens is voor elke vaardigheid onderzocht in hoeverre en op welke manier deze kan worden verbeterd met behulp van bestaande business modeling methodes.

Het onderzoek is vastgelegd in de paper ‘Toward an adapted business modeling method to improve entrepreneurial skills among art students‘. Deze is ingestuurd voor de journal Artivate en zal tevens gebruikt worden als input voor het nieuwe curriculum van de opleiding Kunst & Techniek.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Stephan Brandenburg (s.c.a.brandenburg@saxion.nl) of Tim Roosen (t.p.roosen@saxion.nl).

SAEE Conference

Deel deze pagina