Pictogrammen voor interactieve schermen

Pictogrammen voor interactieve schermen

Door op

Het afgelopen halfjaar heeft afstudeerder Aafke Hiemstra van de opleiding Kunst & Techniek pictogrammen ontwikkeld voor interactieve schermen. Deze afstudeeropdracht werd uitgevoerd in het kader van Project Observe, waarin de Kenniskring Media Technology Design onderzoek doet naar nieuwe toepassingen van schermtechnologieën.

“In september ben ik begonnen met een onderzoek naar hoe je een interactief scherm aantrekkelijker kunt maken door middel van stilstaand beeld en kleur. Tijdens dit onderzoek heb ik mij beziggehouden met het ontwikkelen van een stilstaand beeld, wat duidelijk moet maken dat een scherm interactief is en op welke manier toeschouwers kunnen interacteren met het scherm.

Dit stilstaande beeld is ontwikkeld in de vorm van een pictogram. Pictogrammen zijn gemakkelijk te begrijpen er is geen uitleg bij nodig. Ook is er theorie gezocht over het ontwikkelen van een stilstaand beeld. Er is gekeken naar de gestalt-theorie en semiotiek, maar ook naar literatuur over het ontwikkelen van een icoon. Hierdoor werd helder hoe mensen naar beelden kijken. Wat zien ze als voor- en achtergrond en waarom zien mensen een figuur in een aantal lijnen? Een goed voorbeeld hiervan is de hand in de ontwikkelde pictogrammen. De hand is eigenlijk één lijn. Toch zien wij een hand, ook al is hij onderaan niet dichtgemaakt.

Er zijn verschillende pictogrammen ontwikkeld en getest door middel van twee enquêtes. Als eerste is er een pictogram ontwikkeld en getest voor algemene interactie. Hierna is dit pictogram als basis gebruikt voor de specifieke vormen van interactie. De vormen van interactie die worden uitgebeeld in de specifieke pictogrammen zijn: aanraken, vegen en gebruik maken van een mobiele telefoon. Per specifieke vorm van interactie zijn er een aantal pictogrammen ontwikkeld waarna deze zijn getest. De pictogrammen die het beste uit de test kwamen kunnen worden gebruikt op een interactief scherm.

Pictogrammen voor interactieve schermen

Ook is er gekeken naar de werking van kleur. De reden hiervoor is dat het scherm opvallender moet worden. Er zijn twee theorieën over de werking van kleur vergeleken, die van Johannes Itten en van kleurpsycholoog Rosalie Doekes. De uitkomst was dat de kleuren geel en oranje aandacht trekken en aansporen tot activiteit. In de tweede enquête is gevraagd bij welke kleur de respondenten het eerst zouden interacteren: rood, geel, oranje, paars, groen of blauw. De uitkomst hiervan was dat de respondenten het eerst zouden interacteren bij de kleuren groen, geel, oranje en blauw. De uitkomsten van de theorie en de enquête zijn dus ongeveer gelijk. Deze uitkomsten zijn niet getest in de praktijk, maar het is interessant om dit in een vervolgonderzoek wel te doen.

Als deze pictogrammen gebruikt gaan worden op interactieve schermen is dit een waardevolle toevoeging voor de interactie. Potentiële gebruikers hoeven zich niet meer onzeker te voelen omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Met één pictogram is alles duidelijk!”

Deel deze pagina