De persona, met wie ben ik eigenlijk in gesprek?

Door op

De werksessie van 15 februari met deelnemende gemeenten heeft het RAAK-project Social Smart Governance naar een volgende fase gebracht. Doel van de werksessie was nader in te zoomen op de doelgroep die iedere gemeente vanuit zijn eigen project wil bereiken, met een klein uitstapje naar een mogelijke manier waarop je die zou kúnnen bereiken.

Uit de enquêtes en de interviews kwam over all naar voren dat communicatie (vaak in relatie tot jongeren) de belangrijkste issues zijn in de projecten. Hoe bereik je jouw doelgroep? Hoe haal je input binnen? Hoe zet je aan tot verandering?

 

Persona
Een belangrijk deel van de werksessie ging over de ‘persona’: een definiëring van de doelgroep door één persoon te verbeelden die voor de hele doelgroep staat. Geen gemiddelde persoon, maar een modaal persoon. Als je die in kaart hebt gebracht, kun je bij iedere communicatievraag deze persona erbij halen. Wat is zijn interesse? Via welk kanaal kan ik hem het beste bereiken? Welke stijl past het beste bij de persona?

Onder aanvoering van Menno Both van Both Social, partner in het project, hebben de gemeenten hun eigen persona voor het betreffende project vorm gegeven. Waarmee een basis gelegd is voor verdere uitwerking van de communicatie binnen het project.

Platform
Als je weet wie jouw persona is, kun je beter bepalen waar en hoe je die kunt bereiken. Daar is naar aanleiding van de werksessie een E-book over samengesteld en inmiddels verspreid onder de deelnemende partners.

Drie componenten van dat E-book:
– Van september 2017 tot februari 2018 hebben Saxion-studenten verschillende onderzoeken gedaan naar social media-gebruik van jongeren en de communicatiekracht van verschillende social media. De resultaten van deze onderzoeken zijn via een E-book aan de deelnemende gemeenten verstrekt.
– Social media komen en gaan in hoog tempo. In het E-book zijn rapporten opgenomen met de huidige stand van zaken. Wie gebruikt welk platform. En hoe kun je die platforms het beste inzetten? Uiteraard moet dat gekoppeld worden aan de persona.
– Een voorbeeld van hoe het kan: Harrie Kiekebosch presenteerde een vergezicht van een platform dat 1: voorbij de leemte van goede journalistieke lokale communicatiekanalen moet gaan en 2: de verschillende levels van zenden van overheden en ontvangen van de samenleving terug kan brengen naar een en hetzelfde level.

Vervolg
Om de persona diepgang te geven brengt SSG de netwerkkaart in stelling. Daarmee kun je helder in kaart brengen in welke netwerken individuen en groepen zich bevinden. Die informatie kan de persona diepgang geven en kan tevens zichtbaar maken wie welke invloed in een samenleving (bijvoorbeeld binnen de kaders van een betreffend project) heeft.

In een volgende bezoekronde aan de projecten bespreken we het maken van een dergelijke netwerkkaart.

Tijdens dat bezoek bespreken we tevens in hoeverre de inmiddels opgedane kennis (enquête, interview, studentenonderzoeken, werksessie, E-book) verweven kan worden in de digitale strategie van de individuele gemeentelijke projecten. We hopen dat dat heel concrete resultaten oplevert zoals bijvoorbeeld het inzetten van lokale vloggers of scholieren te vragen mee te doen.

Volgende werksessie
We stellen voor in een volgende werksessie – te plannen in mei – de projecteigenaren aan het woord te laten over de opgedane ervaringen en resultaten. Uiteraard volgt daar nog nadere informatie over. Zijn er ideeën, wensen of aanvullingen dan horen wij het graag.

Robin Effing
Harrie Kiekebosch

Deel deze pagina