Toegankelijkheid van steden voor ouderen en mensen met een handicap (voorbeeldopdracht)

Er zijn groepen mensen in de samenleving die het moeilijker hebben dan anderen met het vinden van de weg in de stad of met het zich voortbewegen door de stad. Denk aan ouderen of mensen met een handicap.

In deze opdracht doe je onderzoek naar deze problematiek en onderzoek je welke bijdragen technologie – zoals sociale media, apps en sensoren – kan leveren om deze problematiek het hoofd te bieden. Denk aan online plattegronden waarop mensen ontoegankelijke plekken in de stad aan kunnen geven of intelligente of “pratende” bewegwijzering.

Friedman, D., Parikh, N. S., Giunta, N., Fahs, M. C., & Gallo, W. T. (2012). The influence of neighborhood factors on the quality of life of older adults attending New York City senior centers: results from the Health Indicators Project. Quality of Life Research, 21(1), 123-131.

Koutsoklenis, A., & Papadopoulos, K. (2011). Auditory cues used for wayfinding in urban environments by individuals with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 105(10), 703-714.

Mitchell, L., Burton, E., & Raman, S. (2004). Dementia‐friendly cities: designing intelligible neighbourhoods for life. Journal of Urban Design, 9(1), 89-101.

Taylor, N. (2009). Legibility and aesthetics in urban design. Journal of Urban design, 14(2), 189-202.

Voor meer informatie over deze opdracht kun je contact opnemen met Mettina Veenstra (m.j.a.veenstra@saxion.nl), lector Media Technology Design

Deel deze pagina