Smart Cities en city marketing/toerisme (voorbeeldopdracht)

Het Internet of Things (IoT) en Open Data-initiatieven gaan de komende jaren steden veranderen in slimme steden (Smart Cities). Er worden data verzameld over de stad zelf (bijvoorbeeld waar zich kunstwerken of monumenten bevinden in openbare ruimte), over het gebruik van de stad (bijvoorbeeld hoeveel voetgangers winkelstraten passeren) en over de toestand waarin de stad zich bevindt (bijvoorbeeld wat de luchtkwaliteit of de waterstand is op specifieke plekken).

Onderzoek welke innovaties de smart city mogelijk maakt op het gebied van city marketing of toerisme. Welke apps of wat voor entertainment voor toeristen kunnen bijvoorbeeld gebaseerd worden op data over de stad. Of welke relevante informatie, bijvoorbeeld over hun doelgroepen, kunnen city marketeers uit de data halen? Wat is de waarde van die informatie of diensten voor toeristen, bedrijven of de stad?

Komninos, N. (2014). The Age of Intelligent Cities: Smart Environments and Innovation-for-all Strategies. Routledge.

Voor meer informatie over deze opdracht kun je contact opnemen met Mettina Veenstra (m.j.a.veenstra@saxion.nl), lector Media Technology Design

Deel deze pagina