Participatieve media (voorbeeldopdracht)

Het Saxion lectoraat Media Technology Design loopt voorop als het gaat om het onderzoeken van de impact en kansen van nieuwe, participatieve media. De wereld van uitgeverijen, omroepen, mediabedrijven, overheid en nonprofit gaat de komende jaren ingrijpend veranderen door de opkomst van participatieve media: mobile apps, social media, nieuwe participatieve formats, enzovoorts.

Nadat we in Nederland de eerste waren met het kunnen aantonen van de impact van social media op verkiezingen, willen we graag deze kennis verbreden en verdiepen. Hoe kan de mediasector vernieuwen? Waarom zijn participatieve formats (Als The Voice, X-Factor, Boer zoekt Vrouw) zo succesvol?
Thema’s zijn onder meer (maar zijn niet beperkt tot):
• Verschuiving van zender naar ontvanger
• Radicale verschuiving van macht van centraal naar decentraal (Arabische lente, Voice of Holland, etc)
• Van traditionele organisatievormen naar netwerken en communities
• Einde individualisering, naar vernieuwde vormen van sociale cohesie in de netwerkmaatschappij
• Strategie en leiderschap nodig (Voorbeelden Obama, Starbucks, etc)
• Behoefte aan nieuwe contentformules
• Hoe regie voeren op co-creatie
• Digital leadership: hoe leiding geven in bedrijven van de toekomst
• Social media en participatie, wat zijn de effecten van social media op communities
• Meetbaar maken effecten social media (met software)
• Communicatiestrategieën ten aanzien van communities (poltieke partijen, kerkgemeenschappen, goede doelen)
• Burgerparticipatie binnen gemeenten
• Social media strategy design

Voor meer informatie over deze opdracht kun je contact opnemen met Robin Effing (r.effing@saxion.nl), docent en promotieonderzoeker aan het lectoraat Media Technology Design.

Deel deze pagina