Interactieve content voor publieke schermen (voorbeeldopdracht)

Het Project Observe – dat is ontwikkeld door en wordt geleid vanuit het lectoraat Media, Technology & Design – is gericht op intelligente en interactieve beeldschermen in de publieke ruimte. In het project wordt onderzoek gedaan naar hoe beeldschermen een bijdrage kunnen leveren aan het verlevendigen van stadscentra en het stimuleren van het gebruik van de publieke ruimte als ontmoetingsplek.

We zijn met name geïnteresseerd in de meerwaarde van interactieve content ten opzichte van statische content. Welke eenvoudige interacties zijn mogelijk met publieke schermen, welke mogelijkheden biedt dit voor de content en wat is de meerwaarde voor de toeschouwers. Bij interactie kun je denken aan beweging, aanraking of een smartphone. Bij content kun je denken aan informatie, entertainment, advertenties of beïnvloeding van het gedrag.

Binnen deze opdracht ga je een eenvoudige interactie ontwikkelen of simuleren en het effect hiervan testen middels een experiment.

Voor meer informatie over deze opdracht kun je contact opnemen met Stephan Brandenburg (s.c.a.brandenburg@saxion.nl), docent-onderzoeker bij het lectoraat Media Technology Design

Deel deze pagina