Bewegingscompetitie met Fitbits voor ouderen (2016-2017)

Deze opdracht maakt deel uit van het TechForFuture-project Stimulus van het lectoraat Media, Technology & Design van Saxion. Het project Stimulus richt zich op technologie voor gangen en gemeenschappelijke ruimten in zorginstellingen voor ouderen. De technologie moet ouderen stimuleren meer te bewegen en meer sociale interactie te hebben. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat sociale interactie en fysieke activiteit allerlei positieve gezondheidseffecten hebben, bijvoorbeeld vermindering van depressie, ervaring van stress en kansen op cardiovasculaire aandoeningen.

De Twentse zorginstellingen Livio en Zorggroep Sint Maarten zien grote potentie in het inzetten van technologie hiervoor. In het project Stimulus wordt onder andere onderzocht hoe quantified-self-achtige oplossingen zoals Fitbit[1] en Nike Fuel Band[2] bewegen onder ouderen in zorginstellingen kunnen stimuleren door ze te gebruiken voor een competitie. 

De vraag aan het project is om een bijdrage te leveren aan de infrastructuur en software die wordt ontwikkeld voor een competitie die ouderen in een zorginstelling stimuleert meer te bewegen. Hierbij staan Fitbits (die registreren hoeveel stappen de deelnemende ouderen op een dag zetten) en een groot beeldscherm in het gemeenschappelijke grand café (dat de scores toont en zo zorgt voor motivatie en de betrokkenheid van meer mensen dan alleen de deelnemers) centraal. Er moet oog zijn voor de privacy van de deelnemers en er moet een mogelijkheid zijn voor het delen van persoonlijke data met arts of fysiotherapeut als een deelnemer dat wil.

[1] https://dev.fitbit.com/nl en https://www.fitbit.com/

[2] https://secure-nikeplus.nike.com/plus/what_is_fuel/

Deel deze pagina