Digital Strategy Connected leadership (voorbeeldopdracht)

Bedrijven worstelen met het effectief inzetten van online diensten en social media. Er bestaat nog relatief weinig kennis over hoe bedrijven kunnen komen tot een goede online strategie. Vanuit het lectoraat MTD is er onderzoek gedaan naar een stappenplan voor social media strategie. Dit stappenplan is inmiddels gebruikt om bestaande strategieën onder de loep te nemen. Zo is er al gekeken bij Nike, Thales, Universiteit Twente, Gemeente Enschede en vele andere organisaties. Ook werken diverse bureaus uit de communicatie- en marketingwereld mee om het te verbeteren. Om het wetenschappelijke stappenplan verder te toetsen en te verbeteren hebben we jouw hulp nodig.
Het stappenplan “Social Media Strategy Design” ziet er als volgt uit:

Untitled

Stap 1: Analyse van externe en interne omgeving: media trends, cultuur, klantgedrag, bedrijfsdoelen, marketing plannen, sterke punten, etc.
Stap 2. Social media strategy plan bestaande uit: doelen, doelgroep, kanaalkeuze, beschikbare middelen, regels, monitoring en het activiteiten- en contentplan.
Stap 3. Uitvoering bestaande uit het herhaaldelijk bedenken van content en het monitoren van het succes (likes, retweets, etc.).
Stap 4. Evaluatie aan de hand van vooraf bepaalde indicatoren voor succes en het gemeten “Return on investment”.

Het model voor strategiebepaling wordt inmiddels in de praktijk gebruikt bij diverse bedrijven. Je kunt ons helpen met het doen van onderzoek in de praktijk van digitale strategie door bijvoorbeeld interviews te houden bij toonaangevende bedrijven. Het model is geen blauwdruk. Het staat open voor jouw verbeteringen.

Voor meer informatie over deze opdracht kun je contact opnemen met Robin Effing
(r.effing@saxion.nl), docent en promotieonderzoeker aan het lectoraat Media Technology Design.

Deel deze pagina