Nieuwe software Social Indicator is peilstok voor toekomstige verkiezingen

Door op

Samen met de Universiteit Twente en eLabbs, maar onder regie van Saxion, is een start gemaakt met het ontwikkelen van een software-toolkit. Deze software verzamelt gegevens van sociale-mediaprofielen aan de hand van technische koppelingen met open data bronnen. In deze toolkit vinden er geavanceerde analyses en berekeningen plaats. Het product komt voort uit het afgeronde promotieonderzoek van Robin Effing en eerdere onderzoeken van het Lectoraat MTD. Tevens geeft hij leiding aan dit project vanuit zijn rol als onderzoeker bij Saxion.
In een nader uit te bouwen digitaal dashboard wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate iemand invloed heeft via de sociale media op anderen. Dit is bijvoorbeeld waardevol om unieke en betrouwbare scores te berekenen met betrekking tot de invloed van politici.

Het uitgangspunt voor het berekenen van scores is de verzameling van een reeks indicatoren op basis van veelgebruikte sociale-mediakanalen. In onze demo zijn dit Facebook-pagina’s, Twitterprofielen en YouTube kanalen. Na het instellen van alle URL’s van de kanalen voor een lijst mensen maken we voortdurend contact met de databases van deze sociale-mediakanalen via de zogenaamde Application Programming Interfaces (APIs). We verzamelen de data van een vooraf ingestelde tijdsperiode.

We hanteren twee niveaus van invloed: contributie en participatie. Ten eerste contributie. De contributiescore is een functie van het aantal posts afgezet tegen het netwerk. De functie is zo gemaakt dat de contributiescore niet lineair verloopt. Niet elke extra post weegt even zwaar. Bovendien wegen 10 berichten in een netwerk van 2000 mensen zwaarder dan 100 berichten in een netwerk van 150. Ten tweede de participatie. De participatiescore is de som van alle interacties aangevuld met alle ‘word-of-mouth’ acties tot de macht 1,5. De totale Social Indicator score komt voort uit een optelsom van contributie en participatie.

Deze scores kunnen vergeleken worden met verkiezingsuitslagen. Ook kan onderzocht worden in hoeverre burgers inspraak hebben of daadwerkelijk kunnen participeren in politieke campagnes. Op www.socialindicator.nl staat een beknopte live demo.

De onderliggende gegevens zijn ook beschikbaar voor data-analyse. Daaruit blijkt onder meer dat:
– Geert Wilders veel invloed heeft gehad met zijn Tweets naar aanleiding van de Zwarte Piet discussie. Geert Wilders zijn berichten worden ook het vaakst gedeeld op Twitter.
– Alexander Pechtold’s Tweet: ”Ik hoop dat morgen de beste cartoons van #CharieHebdo pontificaal op alle voorpagina’s staan” werd massaal gedeeld, namelijk 910 keer.
– Diederik Samsom veroorzaakte de meeste interactie op Facebook. Maar liefst 3399 reacties kwamen op zijn bericht over “Kijk naar de blik van dat sinterklaasjongetje…”.
– Mark Rutte en Emile Roemer hebben de meeste paginalikes op Facebook, namelijk 35.873 (Rutte) en 25.085 (Roemer).

In de achterliggende database zijn open data beschikbaar voor nader onderzoek. In de nabije toekomst kunnen er functies worden toegevoegd zoals informatieve dashboards, sentiment-analyse en content-analyse.

Voor meer informatie of data kunt u contact opnemen met:

Dr. Robin Effing
(r.effing@saxion.nl)

Deel deze pagina