Lectoraat Smart Cities werkt mee aan Nederlandse Praktijkrichtlijn voor Smart Cities

Door op

Het lectoraat Smart Cities werkt mee aan een landelijke richtlijn voor Smart Cities. Op basis van de kennis die het lectoraat heeft opgedaan op het gebied van urban platforms in samenwerking met de gemeente Enschede neemt lector Mettina Veenstra deel aan de werkgroep “Urban Platforms” van de Standaardisatie AdviesGroep – Smart Cities. Vanaf 2018 werkt deze werkgroep aan een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor Open Urban Platforms.

Het doel van deze praktijkrichtlijn is om gezamenlijke ontwikkeling en inkoop van open urban platforms te versterken. De NPR dient als handvat voor gemeenten en leveranciers bij het ontwerp, de inrichting en de aanbesteding van open urban platforms. De uitganspunten hierbij zijn de beschikbaarheid van open data te vergroten, interoperabiliteit te verbeteren en een basis voor de ontsluiting van sensordata in de openbare ruimte te creëren.

De werkgroep bouwt voort op de referentiearchitectuur die in Europees verband is opgeleverd binnen het EIP – Smart Cities & Communities en het ESPRESSO-project van de Europese Commissie. Deze referentiearchitectuur wordt nu ook verder Europees en internationaal gestandaardiseerd.

De deelnemers in de werkgroep vertegenwoordigen verschillende steden, industriepartijen en kennisinstellingen. Graag nodigen wij relevante stakeholders uit om te participeren in dit traject. Indien u geïnteresseerd bent in deelname kunt u contact opnemen met de secretaris van de Standaardisatie AdviesGroep – Smart Cities: Remco Perotti

Deel deze pagina