John van de Pas

John vanJohn van de Pas de Pas (drs. bc.) is hoofddocent Informatiemanagement aan de opleiding HBO-ICT,  variant Business van de academie ACT. Opgeleid als informatiespecialist (bc. of ICT – 2005) en historicus (drs. – 1993).

Kijkt vanuit het perspectief van gebruikers naar toepassingen van informatie- en communicatietechnologie . Is geïnteresseerd in de impact van  ‘Smart Cities’ op stadsbewoners. Heeft onderzoeksprojecten uitgevoerd op het gebied van Smart Cities, Erfgoedinformatie, Bibliotheken, en Apps in het HBO. Publiceert met enige regelmaat. Tussen 2013 en 2015 ook verbonden aan het lectoraat Digital Archiving van de HvA.
Mail: j.h.vandepas@saxion.nl

Lezingen, congresbijdragen (selectie)

Embedding privacy in ICT architectures. Paper presentation op de Amsterdam Privacy Conference (oktober 2015)
Samenwerking bevorderen met een App? Praktijkervaringen bij de academie ACT van Saxion. Lezing op NIOC, Nederlands Informatica Onderwijs Congres (april 2015)
Privacy Lost – and found? Some aspects of regaining citizens’ privacy by means of PET in the age of Big Data. Paper presentation op ECIME8, European Conference on Information systems Management and Evaluation, Gent (september 2014)
Opleiden voor het Informatievak – de missie van de IDM-opleidingen. Lezing namens het Landelijk Overleg IDM-opleidingen op de jaarvergadering van de NvB, beroepsvereniging voor informatieprofessionals (november 2011)
Het glazen klaslokaal: bloggen in het hoger onderwijs. Bijdrage aan studiemiddag ‘Sociale media in het hoger onderwijs’ – HvA (mei 2011)
Ondernemerschap met/en sociale media. Lezing afdeling Small Business, HHS (januari 2011)
De gebruiker aan de knoppen? Enkele opmerkingen over User Generated Content. Lezing en bijdrage aan debat op de studiedag van Digitaal Erfgoed Nederland (december 2010)
‘The cult of the amateur’. Enkele opmerkingen over User Generated Content. Lezing over de kwaliteit van informatie op internet op de Online Conferentie (oktober 2008)
Curriculum development for the information profession. Lezing over de ontwikkeling van het nieuwe HIDS-curriculum van de opleiding IDM op de conferentie ‘Globalization, and the Management of Information Resources’, Sofia, Bulgarije (november 2008)
Information literacy: the Dutch context. Lezing op de rondetafelconferentie ‘Competencies and curriculum for information literacy’ van de Master internazionale a distanza in Scienze dell’Informazione e della Comunicazione. Milaan, (maart 2007)

Publicaties (selectie)

John van de Pas, Geert-Jan van Bussel, Mettina Veenstra & Frans Jorna., ‘Digital Data and the City. An exploration of the building blocks of a Smart City Architecture.’ In D. Baker, & W. Evans (Eds.), Digital information strategies. From applications and content to libraries and people (Vol. Chandos Digital Information Review Series 2, pp. 185-198). Amsterdam: Chandos Publishing (2016)
John van de Pas & Geert-Jan van Bussel, ‘”Privacy Lost – and Found?” The information value chain as a model to meet citizens’ concerns.’ in: Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 18:2 (2015) 109-209
Geert-Jan van Bussel, Nikki Smit & John van de Pas, ‘Digital Archiving, Green IT and Environment. Deleting Data to Manage Critical Effects of the Data Deluge’ in: Electronic Journal of Information Systems Evaluation  18:2 (2015) 187-198
John van de Pas & Geert-Jan van Bussel, ‘Privacy lost – and found? Some aspects of regaining citizens’ privacy by means of PET in the age of Big Data’. in: Proceedings of the 8th European Conference on Information System Management and Evaluation University of Ghent, Belgium 11-12 September 2014, 278-286.
John van de Pas & Laurens Ekkel, ‘Hoe actief zijn studenten écht tijdens een onderwijsproject? Pilot-onderzoek naar het meetbaar maken van de activiteit van de individuele student in een project-onderwijssetting. In: Onderzoek voor Onderwijs 43, juli (2014), 5-10.
John van de Pas, ‘Ad Fontes – Books on shelves! Delivering free access to information in the public library of 2025’. In: New Library World 115, 5/6 (2014) 272-284.
– ‘A framework for public information services in the twenty-first century’. In: New Library World 114, 1/2 (2013) 67-79.
– ‘IDM’ers in de openbare bibliotheek’, in: Informatie Professional (December 2011)
– ‘Nieuwsanalyse’ in vakblad Mediacoach, tweemaandelijkse column (2008-2011)
Studenten en wetenschappelijke informatie: de kloof gedicht? Opvattingen over informatievaardighedenonderwijs aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (Nijmegen, 2005). Afstudeerverslag ten behoeve van de opleiding Informatiedienstverlening en –management (IDM) van de Saxion Hogeschool te Deventer.