Interactieve pleinen

Door op

Roos van Roosmalen is een in de zomer van 2015 afgestudeerde Concept & Product Developer en is een van onze afstudeerstudenten die voor ons een afstudeeropdracht heeft gedaan bij het project “OBSERVE”. Door haar interesse in stadspleinen en technologie heeft ze zich gericht op de vraag op welke manier technologie kan helpen om de leefbaarheid van huidige stadspleinen te vergroten.

Van oudsher is een stadsplein het middelpunt van de stad, waar ondermeer handel werd gedreven. Hedendaags is de verblijfsfunctie van een stadsplein steeds meer aan de orde en dienen pleinen als moderne ontmoetingsplek. Steden moeten openstaan voor vernieuwing waarin ondermeer technologieën een rol kunnen spelen. Door middel van het ontwerpen van een toolkit kan in kaart worden gebracht welke technologie kan helpen bij welk soort plein om een grotere leefbaarheid te creëren.

De ‘gebruikers’ van een plein spelen een belangrijke factor bij het slagingspercentage van een plein. Als het niet aantrekkelijk is voor gebruikers, zal een plein ook niet optimaal benut worden. Gebruikers hebben allemaal hun eigen wensen, doelen en tijden dat ze gebruik maken van stadspleinen. Deze ‘programmering’ kan worden geoptimaliseerd door het gebruik van technologieën, waardoor het makkelijk aangepast kan worden aan het moment van de dag, het type bezoekers en bepaalde weer-/omgevingsfactoren.

Tijdens het onderzoek zijn de type pleinen in stadscentra onderverdeeld in drie soorten, te noemen: stedelijke hoofdpleinen, recreatieve pleinen en monumentale pleinen (Gehl & Gemzoe, 2000). Tijdens een observatie in verschillende testgemeentes (Hilversum, Enschede & Amsterdam) is gekeken of deze pleinen daadwerkelijk te gebruiken zijn als ontmoetingsplaats. Daarnaast is er ook gepraat met verschillende professionals om te kijken hoe zij de toekomst zien wat betreft nieuwe technologieën op pleinen. De behoeften van gebruikers in de openbare ruimte kan in vijf thema’s worden onderverdeeld (Lynch, 1984 & Veenstra, 2013), namelijk: pasvorm, betekenis, toegang, controle en vitaliteit. Door per plein langs deze onderdelen te lopen kan de toolkit tonen hoe elk onderdeel scoort en waar nog verbeterpunten liggen.

Schermafbeelding 2015-09-22 om 13.21.11

 

 

 

 

Foto 1: impressie van de toolkit. Links is het beginscherm met de te doorlopen stappen te zien en rechts de vijf thema’s waar het plein uiteindelijk op zal scoren.

De toolkit bestaat (momenteel) uit technologieën die reeds bestaan, zoals bijvoorbeeld interactieve schommels. Deze schommels spelen muziek af zodra iemand gaat schommelen.

schommels enschedeAfgelopen voorjaar hebben deze schommels op de Oude Markt te Enschede (een recreatief plein) gestaan en zorgde het voor interactie tussen mensen. Daarnaast paste het tijdelijk de pasvorm van het plein aan en werd de toegang om naar het plein te komen vergroot.

 

Foto 2: Interactieve schommels op de Oude Markt te Enschede.

Al met al kan de toolkit een middel zijn om de leefbaarheid en kwaliteit van bestaande stadspleinen te verbeteren. De toolkit geeft een duidelijk beeld van mogelijke aanpassingen van het plein, innovatie en/of herinrichting van het stadsplein.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Roos al meermaals presentaties gegeven om meer ruchtbaarheid te geven aan de ontwikkeling van de toolkit. Mocht je meer informatie willen over dit project dan kan contact worden opgenomen met Roos van Roosmalen (roosvanroos@hotmail.com of via www.roosvanroos.nl).

Deel deze pagina