Ontwerprichtingen Stimulus

Eerste ontwerprichtingen project Stimulus

Door op

In project Stimulus worden high-tech oplossingen ontworpen voor de ouderenzorg, met als doel sociale interactie en fysieke beweging in zorginstellingen te stimuleren. Inmiddels zijn de eerste ontwerprichtingen bekend: voor Zorggroep Sint Maarten ontwikkelen we een ‘persoonlijke audiovisuele beleving’ en voor Livio een ‘bewegingscompetitie’.

Inzet van design thinking methoden

Bij het vaststellen van deze richtingen stonden de bewoners en het personeel van de zorginstellingen centraal. Verschillende design thinking methoden werden ingezet om inzicht te krijgen in de belevingswereld van deze doelgroepen, met als uiteindelijk resultaat een user journey map van een gemiddelde dag in beide zorginstellingen.

Presentatie van de ontwerprichtingen

De oriëntatiefase werd afgesloten met een bijeenkomst met personeel van beide zorginstellingen, waarbij beide ontwerprichtingen werden gepresenteerd en middels een interactieve brainstormsessie verder werden geëxploreerd. De hieruit resulterende ‘persoonlijke audiovisuele beleving’ en ‘bewegingscompetitie’ worden beide gebouwd met bestaande digitale en tastbare technologieën en gebruiken data om de beleving af te stemmen op de gebruiker.

Ontwerpvoorstel Sint MaartenOntwerpvoorstel Livio

In de hierop volgende ontwerpfase van het project zullen een aantal aannames en deeloplossingen zo snel mogelijk worden getest in samenwerking met beide doelgroepen. Beide ontwerprichtingen zullen uiteindelijk uitgewerkt worden tot werkende prototypes voor gebruik in de zorginstellingen.

Koppeling met het onderwijs

De verkregen inzichten zullen waar mogelijk meteen worden gekoppeld aan het onderwijs. Zo is afgelopen week het gehele onderzoeks- en ontwerpproces ter inspiratie gepresenteerd aan eerstejaars studenten van de opleiding Creative Media & Game Technologies.

Deel deze pagina