Deventer Slimme Stad

Door op

Vierdejaars studenten van de studieroute HIDS (Human Information Design & Strategy) zijn onlangs gestart met het vak Onderzoek. In samenwerking met opdrachtgevers van de gemeente Deventer zullen onze studenten de komende maanden praktijkgericht onderzoek uitvoeren om een goed onderbouwd advies uit te brengen over de mogelijke toepassingen van Smart City technologieën in de stad waar ze studeren.

Dat een stad slimmer kan worden bestuurd met de toepassing van intelligente systemen, staat nauwelijks meer ter discussie. Ook commerciële partijen ontdekken de toegevoegde waarde van delen via netwerken. Daarnaast is er potentieel voor toepassingen door groepen bewoners, die zelf aan de slag gaan en hun leefomgeving ‘smart’ maken.

LuchtfotoDeventer
Deventer – foto gemeente Deventer

Nu beslaat de ‘smart city’ een uitgestrekt gebied, met talloze invalshoeken en deelonderwerpen. In hun oriëntatie op het onderwerp kunnen studenten dus hun eigen interesses en drijfveren volgen. Daarbij is de één geïnteresseerd in de mogelijkheden om met sensoren en slimme navigatietools vrije parkeerplaatsen aan te kunnen wijzen, en vindt de ander het juist een uitdaging om te kijken welke toepassingen stadsinwoners zelf ontwikkelen om bijvoorbeeld een ecowijk in te richten. De functionele eisen aan een real-time stadsgids zijn interessant voor de user experience ontwikkelaars; terwijl anderen de vormgeving van boodschappen op beeldschermen in de openbare ruimte willen gaan onderzoeken.

Rode draad is het inzetten van informatiediensten die het slimme Deventer van de toekomst op korte termijn helpen realiseren. Op 29 september 2015 ontvangen de studenten de opdrachtgevers in het Stadslab, die hun opdrachtenportfolio zullen voorleggen aan de studenten. Wordt dus binnenkort vervolgd.

Deel deze pagina