De stad van de toekomst

Door op

De toekomst is aan de stad, zo wordt gesteld. Met het overdragen van bevoegdheden en taken van de centrale overheid naar de steden, lijkt een eind te komen aan een beweging waarbij centrale overheden steeds meer gezag naar zich toe trekken. Van zorg tot stimuleren van de economie, tewerkstelling van uitkeringsgerechtigden en milieuvriendelijkheid: de stad wordt meer dan voorheen probleemeigenaar van alle aspecten van het menselijk leven. Dat betekent dat de stad zal moeten transformeren tot een alleskunner. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd is deze discussie gaande. En dat gaat lang niet alleen over economie en energie. In 2014 kwamen in Amsterdam burgemeesters van grote culturele wereldsteden samen. Vanuit de gedachte dat minder macht voor de minister-president meer macht voor de burgemeester als aanvoerder van het bestuur is, betekent dit dat de eisen die aan het lokale bestuur gesteld worden veranderen. Tijd voor een verkiezing van burgemeester van het jaar, maar dan in Nederland?

Veel wordt verwacht van het inzetten van digitale netwerktechnologie. Door gebruik te maken van netwerken van lokale slimmeriken die goedkopere methoden hanteren moeten economie, veiligheid, zorg en werkgelegenheid op niveau blijven. Het is een pittige klus – maar er heerst optimisme. Voor het uitwisselen van ‘best practices’ wordt zelfs “De Grote Digitale Steden Competitie” georganiseerd, om steden uit te dagen die dienstverlening te verbeteren. Als je af kunt gaan op de communicatie van talloze netwerkorganisaties die online te vinden zijn, van burgerinitiatieven als Transition Towns tot Europese programma-organisaties als SETIS of de Digitale Stedenagenda (toevallig gevestigd in een van de Saxionvestigingsplaatsen Deventer), zal de stad van de toekomst een zorgzame, veilige, open, lerende, bedrijvige en transformerende stad zijn…

Deel deze pagina