Aanmelden lectorale rede Mettina 11 april

Door op

Uitnodiging lectorale rede dr. Mettina Veenstra
Verbonden en Verbindend
De openbare ruimte in de Smart City.

Maandag 11 april 2016
13.30 – 17.30 uur (bekijk het programma voor inloopmogelijkheden)
Theater de Kleine Willem
Wenninkgaarde 40-42 te Enschede

Geachte collega,

Graag nodigt het College van Bestuur u uit om op maandag 11 april a.s. de lectorale rede en officiële installatie van dr. Mettina Veenstra bij te wonen. Als lector Media, Technology & Design is zij verbonden aan de Academie Creatieve Technologie en draagt zij bij aan de onderzoeksagenda Living Technology.
Wij verzoeken u vriendelijk om uw komst voor 1 april te bevestigen via het online aanmeldformulier. Wij begroeten u graag op 11 april.

Hartelijke groet,
Mr. Ineke van Oldeniel
Drs. Wim Boomkamp
College van Bestuur

Fenomeen Smart City onder de loep
Verschijnselen als de klimaatverandering, de verstedelijking en toenemende politieke instabiliteit zorgen wereldwijd voor grote uitdagingen. Steeds meer steden kiezen ervoor om deze uitdagingen aan te gaan door digitale technologie in te zetten om welzijn en welvaart in de stad te bewaren of te verbeteren. Ze streven ernaar een Smart City te worden. Dr. Mettina Veenstra belicht in deze rede het fenomeen Smart City kritisch vanuit het perspectief van de openbare ruimte. Hoe kunnen we met behulp van digitale technologie de openbare ruimte wat betreft aantrekkelijkheid, veiligheid en mobiliteit verbeteren? Naast de technologie en de toepassingen is er speciale aandacht voor vormen van samenwerking waarmee slimme steden tot stand kunnen komen.

Programma
13.30 – 14.00 uur: Inloop
14.00 – 15.15 uur: Voorprogramma: Parallelsessies 1 en 2 (zie toelichting hieronder)
Dagvoorzitter Mirjam Koster MA, directeur Academie Creatieve Technologie
15.15 – 15.45 uur: Pauze
15.45 – 16.00 uur: Installatie door drs. Wim Boomkamp, voorzitter College van Bestuur
16.00 – 16.45 uur: Lectorale rede door dr. Mettina Veentra
16.45 – 17.30 uur: Borrel en gelegenheid tot feliciteren

Parallelsessie 1: Smart Cities
Theaterzaal de Kleine Willem
Start: 14.00 uur

Virtuele geleidelijn voor blinden en slechtzienden
Wim Witteveen, Adviseur tactisch informatiemanagement, Kadaster

Social smart cities:. Nieuwe wegen voor participatie, democratie en co-creatie
Dr. Robin Effing, Associate lector Media, Technology & Design, Saxion

Slim of robuust? Interactie in de publieke ruimte
Andries Lohmeijer, Directeur KITT Engineering

Big Data is nu: Van ruwe GSM-data naar waardevolle informatie
Wim Steenbakkers, Directeur Mezuro

Parallelsessie 2: Hoogwaardig hergebruik van textielafval
Foyer van de Kleine Willem
Start: 14.15 uur

SaXcell™: een Saxion innovatie
Interactieve sessie door dr. ir. Gerrit Bouwhuis, Associate lector Smart Functional Materials, Saxion

Deel deze pagina